01

Geschiedenis

Kunstgebouw is in 1995 ontstaan uit een fusie tussen de Culturele Raad Zuid-Holland en de Stichting Steunfunctie Kunstzinnige Vorming (SSKV).
In alle provincies zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw culturele raden opgericht, eerst als adviesorgaan, later steeds meer als ondersteuning- en projectorganisatie. De SSKV was in 1988 opgericht ter ondersteuning van kunsteducatie in het onderwijs. Bij de fusie waren ook nog de Stichting Culturele Projecten en het Uitleencentrum betrokken. De grote steden (Rotterdam en Den Haag) zijn altijd apart behandeld, ook door OC&W.

Groter bereik bij een bredere doelgroep
De nauwere samenwerking leverde meer effect en groter rendement op omdat de twee instellingen veelal dezelfde doelstellingen hadden, elkaar aanvulden op diverse werkterreinen in de kunst- en cultuursector en regelmatig met dezelfde kunstproducenten werkten. Met hun eigen werkvelden en doelgroepen vulden ze elkaar juist goed aan.

Van ondersteuner naar intermediair
In 2005 vierde Kunstgebouw zijn tienjarig bestaan. In deze periode verschoof de aandacht van ondersteuning naar product- en projectontwikkeling en advies. Kunstgebouw probeert door middel van samenwerking met onder meer scholen, (kunst)instellingen, gemeenten en (amateur)kunstenaars zoveel mogelijk inwoners van de provincie te bereiken met kunst. De provincie Zuid-Holland is hierbij een belangrijke subsidiënt en opdrachtgever.

Huidige situatie
De provincie Zuid-Holland bezuinigt op cultuur. Gelukkig blijft Kunstgebouw bestaan. Maar Kunstgebouw is wel kleiner geworden, we hebben eind 2012 afscheid moeten nemen van veel collega’s. Vanaf 2013 richt Kunstgebouw zich primair op cultuureducatie in het basisonderwijs. 


OrganisatieMedewerkers | Raad van toezicht | Vacatures | Colofon