02

Op maat

Naast de cursussen en bijeenkomsten uit het reguliere programma van de Kunstgebouw|Academie bieden we u advies en scholing op maat. Bijvoorbeeld aansluitend op de regelingen Cultuureducatie met kwaliteit, Impuls muziekonderwijs of Professionalisering cultuuronderwijs PO.
 
Voorbeelden hiervan zijn onder meer het begeleiden van een bestuurlijk cultuurbeleidsplan of het ontwikkelen van een pilotproject.
 
Neem contact op met Geertruida Huisman, 015 – 2154502, zodat we samen kunnen bepalen wat het beste aansluit op uw wensen.