02

Regionale Cultuurindex

 

Inwoners van Zuid-Holland nemen gemiddeld 8 uur per jaar actief deel aan toneel, musical of ballet. Daarmee staan we bovenaan dit lijstje in de Regionale Cultuurindex: een instrument dat de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten vorige week hebben gepresenteerd. Bijna 100 indicatoren tonen hoe het culturele aanbod, de culturele deelname en bijhorende geldstromen over de twaalf Nederlandse provincies verdeeld zijn.

De Regionale Cultuurindex is onderverdeeld in drie pijlers – Capaciteit, Participatie en Geldstromen – en bestrijkt vijf deelgebieden van de cultuursector: Podiumkunsten, Beeldende kunst, Letteren, Erfgoed en Film. Alle waarden zijn per inwoner gepresenteerd, zodat provincies goed met elkaar vergeleken kunnen worden. Bovendien zijn binnen alle pijlers dezelfde eenheden gebruikt, waardoor verschillende culturele uitingen gemakkelijk met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Met de Regionale Cultuurindex is de grote diversiteit aan data over de culturele sector voor het eerst op provinciaal niveau ontsloten en onderling vergelijkbaar gemaakt.

Verrassende inzichten
De Regionale Cultuurindex brengt waardevolle en soms ook verrassende inzichten voort. Zo blijkt Flevoland weliswaar de minste bibliotheken van Nederland te bezitten, maar zijn hier wél de meeste inwoners lid van een bibliotheek. Het grootste culturele aanbod per inwoner is in Friesland te vinden. De inwoners van Noord-Holland besteden de meeste tijd aan cultuur: gemiddeld 399 uur per jaar. Daarna volgen Zuid-Holland en Utrecht met respectievelijk 356 en 350 uur. Limburgers staan onderaan met 285 uur per persoon.
Als het gaat om provinciale subsidies voor kunst- en cultuureducatie staat Zuid-Holland op de negende plek. Dat is nog boven Zeeland, Noord-Holland en Utrecht. Drenthe scoort hier het hoogst.
Op het gebied van cultuureducatie op school staat Zuid-Holland op een gedeelde zevende plek met Gelderland en Drenthe. Overijssel en Zeeland scoren hier het hoogst.

Nuttig instrument
De rijkdom en diversiteit aan cijfers en de mogelijkheid om deze te combineren, maken de Regionale Cultuurindex tot een nuttig instrument voor beleidsmakers, journalisten, onderzoekers en andere geïnteresseerden. De index vormt een basis voor een door feiten gedreven cultureel debat, en biedt veel aanknopingspunten voor verder onderzoek. Hiermee kunnen de kwantitatieve data in de Regionale Cultuurindex worden aangevuld met meer kwalitatieve analyses en gedetailleerde kennis van de lokale culturele infrastructuur.

Bekijk de regionale cultuurindex