03

Samenwerking met VSBfonds

 
Donatie op Locatie is een landelijk initiatief waarbij adviseurs van het VSBfonds elke laatste donderdag van de maand de regio ingaan. Ze gaan in gesprek met mensen die een initiatief of project met lokale of regionale impact zijn gestart en daarvoor een donatieverzoek tot en met € 10.000,- willen indienen. Binnen een week na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.
 
Om de aanvragen goed te kunnen behandelen heeft VSBfonds contact gezocht met regionale experts. In Zuid-Holland werkt VSBfonds samen met Kunstgebouw voor aanvragen op het gebied van Kunst & Cultuur en met JSO voor aanvragen op het gebied van Mens & Maatschappij.
 
Heb je een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit die hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap? Doe dan een aanvraag bij VSBfonds via www.vsbfonds.nl Misschien nodigt VSBfonds je dan uit voor een gesprek op 31 januari 2019 bij Kunstgebouw!