02

Cultuur deel je: geef input voor provinciaal beleid

 

Samen met verschillende partners zet het LKCA zich in om cultuureducatie en cultuurparticipatie op de politieke agenda te zetten. Om richting te geven aan de campagne ‘Cultuur deel je’ voor de Provinciale Staten-verkiezingen in maart 2019 is je input welkom.

  • Wat vind je van het huidige provinciale beleid voor cultuur?
  • Wat zou je graag willen van je eigen provincie?

Vul de vragenlijst in voor 26 oktober!