02

Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018

 

Basisscholen zijn positiever geworden over de kwaliteit van cultuureducatie op hun school. Meer scholen hebben hun een visie op cultuureducatie vastgelegd en meer scholen hebben een ICC’er. Voor de coördinatie van het cultuuronderwijs is gemiddeld ongeveer 35 uur per schooljaar beschikbaar. Doorgaande leerlijnen worden het vaakst ingezet bij het vak muziek. Groepsleerkrachten voelen zich het meest deskundig bij de vakken tekenen en handvaardigheid.

Scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met kwaliteit onderscheiden zich positief van niet deelnemende scholen op onderwerpen zoals visie, doorgaande leerlijn, deskundigheid van leerkrachten en samenwerking met de culturele omgeving. Scholen die deelnemen aan de Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse educatie op het gebied van muziek.

Dit blijkt uit de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 die het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW hebben laten uitvoeren.

Bekijk de Monitor Cultuureducatie Primair Onderwijs 2017-2018 (pdf)