02

Cultuureducatiebeleid na 2020

 

Kunstgebouw wil graag dat álle scholen kwalitatief goed cultuuronderwijs kunnen bieden. Daarom hebben we – vanuit het Landelijk Platform Kenniscentra Cultuureducatie (LKCA en collega-instellingen uit andere provincies en de grote steden) – op 20 augustus 2018 een brief aan minister Van Engelshoven gestuurd. Hierin vragen we haar om het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) voort te zetten. De huidige CMK-regeling loopt tot en met 2020.

Nu werkt ongeveer de helft van de scholen via CMK aan verbetering van de kwaliteit en samenhang van cultuuronderwijs. Graag willen we andere scholen ook die kans bieden. Een nieuwe matchingsregeling is naar onze mening het meest logisch omdat dit duurzaam is en individuele afspraken overstijgt.

Ook vinden we het redelijk om het bedrag voor provinciale instellingen en kleinere gemeenten op te hogen naar 79 cent per leerling, gelijk aan het bedrag dat beschikbaar is in de vier grote steden. We zien graag dat de middelen voor cultuuronderwijs in de prestatiebox geoormerkt worden en gegarandeerd voor de lange termijn. Dat geeft het onderwijs en het culturele veld houvast voor meerjarig commitment.

In onze brief geven we aan dat we graag met minister Van Engelshoven in gesprek willen over onze gemeenschappelijke agenda voor het cultuureducatiebeleid na 2020.

Lees de brief aan de minister