03

Deadline impuls muziekonderwijs verlengd

 

Gezien het goede nieuws vanuit het ministerie van OCW dat er € 5 miljoen extra budget beschikbaar is gesteld, wordt de derde ronde van de Impuls muziekonderwijs verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni 2018). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen die in het komend schooljaar willen starten de mogelijkheid geven een aanvraag te doen voor de Impuls muziekonderwijs.

Meer info over de Impuls muziekonderwijs en de hulp die Kunstgebouw kan bieden

Interview over de Impuls muziekonderwijs met de Hendrik Boogaardschool