02

Visie op cultuur

 
Vandaag presenteerde minister Ingrid van Engelshoven haar visie op cultuur bij Maaspodium in Rotterdam. In haar cultuurbrief staat de uitwerking van de plannen in het regeerakkoord over de waarde van cultuur. Ook blikt deze brief vooruit op het cultuurbeleid in de periode na 2020.

“Cultuur is niet het sluitstuk op de basisschool, maar misschien wel de kern voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het gaat erom dat jongeren leren nieuwsgierig te zijn naar wat anders en onbekend is, dat zij zichzelf en hun creativiteit ontwikkelen. Om in een open samenleving te kunnen slagen moeten jongeren leren nieuwsgierig te zijn.”
 
Een aantal actiepunten uit de brief:
  • Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor scholen in het primair onderwijs om musea en historische plaatsen te bezoeken, via de prestatiebox. Scholen kunnen zelf een keuze maken.
  • Het kabinet investeert extra in jeugdtheatergezelschappen. Daarnaast vraagt het kabinet de fondsen om bij hun toekomstige programma’s voor vernieuwing en talentontwikkeling ook aanbod voor de jeugd te stimuleren.
  • Het kabinet verdubbelt het budget voor de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling impuls muziekonderwijs. (Let op: nog tot 1 april! Kunstgebouw helpt graag met de aanvraag. meer info)
  • Goed cultuuronderwijs vergt een lange adem en commitment van alle betrokkenen: schoolbesturen en hun scholen, culturele instellingen en overheden. Het bestuurlijk kader cultuur en onderwijs loopt tot en met 2023. Het huidige, succesvolle programma Cultuureducatie met kwaliteit loopt tot en met 2020. Het kabinet wil dat de positieve ontwikkeling die in gang is gezet zich voortzet. Het reserveert dan ook reeds nu middelen voor dit doel en roept ook de andere overheden op dit te doen.  
Lees de hele cultuurbrief
 
Column Margriet Gersie: reactie op cultuurbrief
 
(foto: Maas theater en dans)