01

Nieuwe cursussen voor interne cultuurcoördinatoren


Een interne cultuurcoördinator is de drijvende kracht op school om kunst en cultuur een vaste plek binnen het basisonderwijs te geven. Gedurende dit schooljaar zal Kunstgebouw weer door heel Zuid-Holland leerkrachten opleiden tot ICC’er. In september zijn we met een ICC-cursus gestart in Lansingerland/Pijnacker-Nootdorp, Maassluis en Hoeksche Waard. In oktober en november volgen cursussen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hendrik-Ido-Ambacht, Gouda en Katwijk. Kunstgebouw organiseert alleen cursussen op verzoek. Schoolbesturen, coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit kunnen bij ons een ICC-cursus inkopen. Rotterdamse leerkrachten kunnen terecht bij onze Rotterdamse collega-instelling KCR. Daar start op 1 november een nieuwe cursus. Meer informatie

Cursusmateriaal up-to-date
Voor een frisse start heeft Kunstgebouw de ICC-cursus weer even goed tegen het licht gehouden. Op diverse punten is het cursusmateriaal geactualiseerd. Nieuw is dat in les 4 een gastspreker de cursisten procesgerichte didactiek laat ervaren. Met behulp van deze didactiek gaan de cursisten aan de slag met het creatieve proces en de verankering van cultuuronderwijs in het curriculum. Nieuw is ook de online omgeving waar cursisten het aanvullende lesmateriaal vinden en hun huiswerk kunnen uploaden.

Verdieping na de cursus
De cursus is erkend door het Lerarenregister en levert 50 registeruren op. Na succesvolle afronding  ontvangen de deelnemers het certificaat Interne Cultuurcoördinator. Dit geeft toegang tot de post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider. Samen met Inholland Academy ontwikkelt Kunstgebouw momenteel een verdiepingscursus voor ICC’ers.

Lees ook:
Interview met ICC’er Lisette Wessels 
Twinkeling in de ogen van ICC'er