02

€11,78 per leerling voor cultuuronderwijs

 

Bovenop de lumpsum is er voor basisscholen jaarlijks geld voor cultuureducatie via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor een aantal doeleinden. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen scholen € 11,78 per leerling voor cultuureducatie (€ 11,64 in schooljaar 2016-2017).

Tip voor icc'ers: maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding hiervan. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.

Meer informatie