02

Uitwisseling tussen penvoerders CMK

 

Op 5 september 2017 kwamen bij Kunstgebouw de CMK-penvoerders uit de 90.000+ gemeenten bij elkaar: Alphen aan den Rijn, Westland, Dordrecht, Zoetermeer, Delft en de grote steden Den Haag en Rotterdam. Gesproken werd over de huidige stand van zaken van Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 in de verschillende gebieden. Het doel van de middag was om onderlinge ervaringen uit te wisselen en kennis te delen tussen de verschillende projecten. Onderwerpen als de samenwerking met de pabo en kunstvakopleiding, de gemeenteraadsverkiezingen en de verbinding binnenschoolse - buitenschoolse cultuureducatie kwamen aan bod. Net als in de eerdere CMK-periode zal Kunstgebouw bijeenkomsten blijven organiseren voor de penvoerders, zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de verschillende projecten en er duurzame samenwerking plaats kan vinden.