03

Regeling muziekeducatie pabo’s open

 

Vanaf vandaag kunnen hogescholen subsidie aanvragen voor een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s moet eraan bijdragen dat afgestudeerde pabostudenten het durven, het willen en het belangrijk vinden muziekonderwijs te geven. Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo's een samenwerking met een conservatorium en een basisschool aangaan of verdiepen.

Méér muziek in de klas
De regeling maakt deel uit van de inzet van minister Bussemaker voor meer en beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas, waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Handelingsbekwaam
Slechts 11% van de scholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. Dit is een belangrijke belemmering voor het realiseren van goed muziekonderwijs op basisscholen. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s draagt eraan bij dat toekomstige groepsleerkrachten zich wel handelingsbekwaam voelen op dit gebied.

Meer informatie