01

Start derde aanvraagronde Impuls Muziekonderwijs

 

Vandaag start de derde aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Vijf scholen, die Kunstgebouw als samenwerkingspartner hebben gekozen, doen vandaag hun aanvraag de deur uit. We gaan flink voor ze duimen dus! Met vier scholen werken we al een tijd met veel plezier samen aan beter muziekonderwijs: CBS Groen van Prinsterer in Middelharnis, School met de Bijbel in Sommelsdijk, Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis en de Bloemcampschool in Wassenaar.

Subsidie aanvragen
Het budget voor de 3e en laatste ronde van de Impuls Muziekonderwijs is €5.000.000,-. Dit betekent dat het Fonds voor Cultuurparticipatie ongeveer 300 aanvragen kan honoreren met dit budget. Volledige aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De subsidie is bedoeld voor activiteiten in schooljaar 2018-2019 en kan tot 1 april 2018 worden aangevraagd. De regeling is onderdeel van het landelijke programma Méér muziek in de klas.

Voorwaarden
U kunt subsidie aanvragen wanneer u:
- Structureel muzieklessen gaat verzorgen;
- En de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs;
- En verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.
Een schoolbestuur kan voor één of meerdere locaties een aanvraag doen. Zowel het bestuur als de locatieleider moet de aanvraag ondertekenen.

Samenwerkingspartner
Bij een aanvraag hoort ook een samenwerkingsovereenkomst met minimaal één culturele instelling met muziekexpertise. Kunstgebouw kan helpen bij het doen van de aanvraag. Bovendien kan Kunstgebouw samenwerkingspartner van uw school zijn. Bij een keuze voor Kunstgebouw als samenwerkingspartner blijft de mogelijkheid bestaan om met lokale instellingen met muziekexpertise te werken. Zij zijn in dat geval uitvoerder binnen het project. Meer informatie
Vragen? Neem contact op met Verolique Jacobse 015 – 215 45 25, verolique.jacobse@kunstgebouw.nl


 

Bewaren

Bewaren