01

Associëren met Noa de Spin


We hebben de online opdrachten bij onze Kijk|Kunst-projecten uitgebreid met de associatietool. Leerlingen maken op basis van de voorstelling een associatie in het spinnenweb van Noa de Spin. Op deze manier reflecteren ze op wat ze gezien hebben. Het web wordt voor elke leerling opgeslagen en het resultaat kan afgedrukt worden. De leerkracht kan het werk en de voortgang ervan volgen via een dashboard binnen Kijk|Kunst online.

De online opdrachten bij Kijk|Kunst en Doe|Kunst zijn een aanvulling op de klassikale opdrachten uit de handleiding. Ze geven leerkrachten de mogelijkheid om te differentiëren en aan te sluiten bij de individuele interesses van leerlingen.