01

"Kinderen opleiden tot creatieve mensen”

 

Wij vroegen Adriaan Tieleman, directeur van onder meer basisschool De Regenboog in Melissant, wat leerlingen aan cultuuronderwijs hebben. "Wat cultuuronderwijs zo boeiend maakt, is dat het kinderen leert reflecteren. Bovendien werkt het verdiepend. Als je bijvoorbeeld een tekenopdracht koppelt aan een professioneel kunstwerk leer je kinderen nadenken over wat andere mensen of kunstenaars in het verleden hebben gemaakt. Als kinderen dat vergelijken met wat ze zelf hebben gemaakt, of hoe ze er zelf over denken, krijgen ze veel meer begrip voor hun eigen positie op deze school, in dit dorp, maar denken ze ook na over de manier waarop ze in het leven staan. Je ziet gewoon dat kinderen daardoor meer begrip krijgen voor de manier waarop dingen in elkaar zitten, meer vat ook op hoe een samenleving in elkaar zit. We willen onze kinderen graag opleiden tot creatieve mensen die kunnen samenwerken en met oplossingen komen: dat leren ze allemaal van cultuuronderwijs."

Dit interview staat, samen met negen andere inspirerende interviews op de poster Wat hebben onze leerlingen aan cultuuronderwijs? Naast een bron van inspiratie is de poster bovenal een handig instrument voor schoolteams om hun eigen cultuuronderwijs onder de loep te nemen. De poster is in september 2016 door Kunstgebouw verspreid onder 1.200 basisscholen in Zuid-Holland.

Meer informatie over de poster