03

Samen aan de slag met projectplan CMK

 

Cultuureducatie blijft belangrijk voor het primair onderwijs, zo vinden de verschillende overheidslagen, culturele instellingen én basisscholen en zij stellen extra geld of tijd beschikbaar. Voor de periode 2017-2020 kunnen de kleinere gemeenten in de provincie Zuid-Holland op twee manieren deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit (CMK): aansluiten bij een penvoerder uit een grote stad met meer dan 90.000 inwoners, of onder de provinciale paraplu met Kunstgebouw als penvoerder. Veel kleinere gemeenten hebben die keuze inmiddels gemaakt en maken de volgende stap om samen met scholen, culturele instellingen, ambtenaren en Kunstgebouw een projectplan te schrijven dat voldoet aan de provinciale en landelijke criteria. Meer info over de inhoudelijke pijlers CMK 2017-2020 staat in de Staatscourant 3 augustus 2016.

Wilt u meer weten over deelname aan het provinciaal CMK-project?
Neem contact op met Margriet Gersie, 015 – 2154515, margriet.gersie@kunstgebouw.nl.