02

Nieuwe subsidieregeling CMK 2017-2020

 

Er is een nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 (zie de Staatscourant). In Zuid-Holland kunnen gemeenten met meer dan 90.000 inwoners rechtstreeks aan deze regeling deelnemen. Kleinere gemeenten kunnen kiezen tussen aansluiten bij een grote gemeente of deelnemen via Kunstgebouw. Bovendien kunnen gemeenten die cultuurnetwerkers inzetten voor de huidige deelregeling CMK vanaf 2017 Kunstgebouw inzetten voor ondersteuning van projecten CMK. Deze ondersteuning kan - gekapitaliseerd in uren -  tevens dienen als matchingsbijdrage voor de nieuwe deelregeling CMK 2017-2020.

Aanvragen voor CMK 2017-2020 kunnen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016.

Op woensdag 6 juli 2016 is bij Kunstgebouw van 11.00 tot 13.00 uur een overleg met penvoerders en ambtenaren van kleinere gemeenten.

Vragen? Neem contact op met Verolique Jacobse, 015 – 2154525, verolique.jacobse@kunstgebouw.nl.