01

Mariëngaarde maakt mooie stappen met Cultuur Loper

Vlak voor de voorjaarsvakantie was de Mariëngaarde in Gorinchem voor even geen school maar een museum. Alle groepen presenteerden beeldende werkstukken die ze in de weken daarvoor tijdens ateliermiddagen hadden gemaakt. Trotse kinderen, trotse ouders en een trots team: het resultaat van een intensieve periode waarin de school hard gewerkt heeft aan de verbetering van het cultuuronderwijs.

Leerkracht Else Hoekstra: “Cultuuronderwijs kwam bij ons op school niet goed van de grond. Daarom heb ik vanuit het project Cultuureducatie met kwaliteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vorig jaar de ICC-cursus gedaan en een beleidsplan geschreven. Toen zijn we meteen het traject De Cultuur Loper ingestapt.” Coach Marlies Rijkers van Kunstgebouw heeft de school begeleid met het neerzetten van een doorgaande leerlijn beeldende vorming, het kiezen van een methode en het inhoudelijk en praktisch vormgeven van het werken in ateliers.

“Eerst zijn we met Marlies bezig geweest welke leerlijn we wilden opzetten. We willen bijvoorbeeld dat een kind na acht jaar een mensfiguur in beweging kan tekenen. Beeldende vorming hebben we opgesplitst in tekenen, boetseren, construeren en schilderen. Dat geeft houvast. Dat vormt de kapstok om de lesdoelen aan op te hangen. Van daaruit zijn we lessen gaan zoeken. Marlies adviseerde ons op basis van ons plan de methode Laat maar zien en heeft een voorselectie van de lessen gemaakt die aansluit  bij onze doelen.”

Tussen de kerst en de voorjaarsvakantie hebben alle leerkrachten in hun groep tijdens ateliermiddagen vier lessen met tekenen, boetseren, construeren en schilderen uitgeprobeerd. “Telkens werd er twee uur aan besteed, zodat  ook genoeg aandacht gegeven kon worden  aan reflectie op eigen en andermans werk.”

De afsluiting vormde Het Museum: een presentatie van het werk voor elkaar en de ouders.  “Iedereen had een eigen aanpak. In de ene groep werd niet alleen het eindresultaat maar ook het werkproces getoond, in een andere klas werd je door de leerlingen echt welkom geheten zoals in een museum. Ook dat was inspirerend voor collega’s. Ze deden ideeën op voor de presentatie van volgend jaar.”

Want dit is nog maar het begin. De school pakt nu erfgoed op en daarna muziek, dans en drama. “Beeldende vorming hebben we Het Atelier genoemd met als afsluiting Het Museum. Muziek, dans en drama noemen we Het Theater met als afsluiting Het Podium. Erfgoed heeft als titel  Het Decor. Uiteindelijk is het plan dat Het Atelier ieder jaar in januari en februari plaatsvindt, Het Theater in september en oktober en dat erfgoed het hele jaar er doorheen gevlochten wordt. Door het duidelijk te benoemen en er projecten van te maken, wordt het behapbaar voor de collega’s.”

Concreet maken is heel belangrijk in dit proces heeft Else gemerkt. “Als je iets nieuws gaat doen, kom je natuurlijk ook weerstand tegen. Hoe moeten we dit er nu weer tussen plannen? Nu we het hebben uitgeprobeerd, is het veel concreter voor iedereen. Je ziet hoe het werkt in de klas, hoe de kwaliteit van het beeldende werk is verbeterd en hoe trots de kinderen op het resultaat zijn. Mijn rol als ICC’er is door dit traject ook duidelijker geworden. Zowel voor mezelf als voor het team. Het is heel mooi te zien hoe plannen op papier praktijk worden en doorwerken in de school.”