03

Interview met Nelleke van Aken

“Scholen mogen nog meer uitgaan van hun eigen ambities”

Nelleke van Aken heeft 21 leerkrachten van Goeree-Overflakkee opgeleid tot cultuurcoördinator en begeleidt vijf scholen in het Cultuur Loper-traject. Wat zijn haar ervaringen op het eiland?

“De scholen op Goeree willen heel graag gebruik maken van hun culturele omgeving. Ze vinden dat Goeree veel te bieden heeft. Maar veel projecten of activiteiten zijn tijdelijk van aard, bijvoorbeeld in het kader van een jubileum. Die komen dan niet het jaar daarop weer terug en dat missen de scholen. Van mij mogen de scholen nog meer uitgaan van hun eigen ambities. Niet te veel denken vanuit het bestaande aanbod maar de vraag durven stellen ‘Wat willen wij onze leerlingen na acht jaar meegeven op het gebied van cultuuronderwijs?’.”

Het traject van De Cultuur Loper bestaat uit twee delen. In het eerste deel draait het om dat wat de school al te bieden heeft en wil behouden. De ambities die de directeur samen met de ICC’er heeft opgesteld, worden met het team besproken en eventueel aangepast zodat iedereen er achter staat. In het tweede deel moeten de scholen bepalen welke culturele competenties ze van belang vinden en welke activiteiten ze willen die goed aansluiten bij hun visie. “Bij dat tweede deel merk ik een aarzeling bij de scholen. Ik moet ze echt over de streep trekken. Ze moeten culturele instellingen veel meer als partners gaan zien en zich niet neerleggen bij dat wat er al is.”

Nelleke is inmiddels gestart met de derde ICC-cursus op het eiland. De opzet van de cursus is landelijk gewijzigd. Er wordt nog meer nadruk op de culturele omgeving gelegd. Iets dat op Goeree dus goed van pas komt. “Nieuw is bijvoorbeeld het speeddaten. Tijdens de vijfde bijeenkomst van de cursus presenteren culturele aanbieders zich aan de groep leerkrachten. Daarna krijgen ze allemaal 7 minuten voor een 1-op-1 gesprek. Daarin staat de vraag centraal: wat kunnen wij voor elkaar betekenen?”

Sommige scholen kiezen eerst voor de ICC-cursus en daarna De Cultuur Loper. “Die volgorde heeft echt een meerwaarde. Tijdens de ICC-cursus gaat het om draagvlak creëren en een missie en visie formuleren. Via de stappen van De Cultuur Loper kun je de ambities van de school vervolgens verankeren.” Ook qua begripsvorming is het handig. Een ICC’er is bekend met de drie domeinen van cultuuronderwijs en doorlopende leerlijnen. Daar heb je baat bij tijdens het traject van De Cultuur Loper.”

CBS Groen van Prinsterer in Middelharnis volgt De Cultuur Loper, en is als vroege starter al aan de slag met de nieuwe subsidieregeling Impuls muziekonderwijs. Bovendien krijgt de school, net als alle andere scholen op Goeree, binnenkort vanuit de gemeente lessen Algemene Muzikale Vorming aangeboden. “Ik help de school om deze drie activiteiten goed te koppelen aan elkaar zodat het niet drie losse trajecten worden.”

Nelleke van Aken is voor zowel Kunstgebouw (Zuid- Holland) als Kunstbalie (Noord-Brabant) actief als ICC-trainer en Cultuur Loper-coach. Na de Pabo heeft ze 20 jaar voor de klas gestaan, waarvan de laatste 5 jaar als vakleerkracht muziek. Naast haar werk en gezin speelt Nelleke klarinet in de plaatselijke harmonie.