02

Presentatie lespakket Droogdok Jan Blanken

Slimmer dan je denkt!

Slimmer dan je denkt! werd op maandag 12 januari 2016 gepresenteerd bij Droogdok Jan Blanken.

Het is zover, het nieuwe lespakket over Droogdok Jan Blanken is klaar. Het gaat over de slimheid en de verbeeldingskracht van Jan Blanken om een droogdok te bouwen, maar ook het technische vernuft waarmee hij dat deed. Dankzij de nieuwsgierigheid van Jan Blanken naar nieuwe technieken is het droogdok in Hellevoetsluis nog steeds heel bijzonder. De lessen stimuleren de leerlingen om oog te krijgen voor de culturele waarde van het dok en het zal hen inspireren om zelf creatief op zoek te gaan naar technische vernieuwingen.

Onder regie van en met financiering door het programma Cultuureducatie met kwaliteit hebben professionele onderwijsontwikkelaars het educatief project gemaakt. De vrijwilligers van Droogdok Jan Blanken en leerkrachten van RKBS Hendrik Boogaard en OBS De Houthoeffe hebben gedurende het maakproces steeds geadviseerd. Het resultaat is Slimmer dan je denkt!

Cultuureducatie met kwaliteit is een landelijk programma, bedoeld om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het schoolcurriculum. Het zorgt voor deskundigheidsbevordering bij leerkrachten en cultuuraanbieders en beoogt een infrastructuur op te bouwen waarin het onderwijs en de cultuuraanbieders met elkaar gaan samenwerken.

Het lesmateriaal is voor alle basisscholen aan te vragen via www.droogdok.nl/lessenserie.