03

Na zomer start vernieuwde ICC-cursus

In september starten we weer met 6 cursussen in de regio’s Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Midden Holland, de Krimpenerwaard en Rijnstreek.


Met een ICC'er heeft de school een deskundige in huis die het cultuurbeleid vormgeeft, mogelijkheden van cultuurinstellingen kent en cultuurplannen ontwikkelt. We blijven uiteraard schaven aan de inhoud van de opleiding om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit en de praktijk. Met ingang van dit najaar vernieuwen we onze ICC-cursussen op een aantal punten.

Zo passen we hem aan op de landelijk vernieuwde cursus waarbij er acht bijeenkomsten zijn in plaats van de huidige zes. De zevende bijeenkomst is een bijeenkomst op de eigen school met begeleiding van de trainer.  Er is meer aandacht binnen de cursus voor het verwerven van draagvlak binnen het team en het betrekken van de school bij het cultuurbeleid. Want cultuurbeleid moet je niet alleen schrijven, maar dat moet je vooral met elkaar vorm geven en doen. Wat blijft zijn de inspirerende ontmoetingen met culturele instellingen in de omgeving zodat men elkaar weet te vinden. Na afloop van de ICC-cursus kunnen er op aanvraag verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij men ervaringen uit kan wisselen en nieuwe kennis op kan doen.