03

Interview met Verolique Jacobse over De Cultuur Loper

Onlangs werd Verolique Jacobse van Kunstgebouw geïnterviewd over De Cultuur Loper. Dit is een instrument om cultuuronderwijs op school te verbeteren en te verdiepen.

“De scholen krijgen duidelijk voor ogen wat hun ambities zijn, wat ze al doen en wat ze nog kunnen verbeteren.”

In de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee en Voorne Putten doen 30 scholen mee en 5 scholen in de regio Holland-Rijnland werken met onderdelen van De Cultuur Loper. “We weten dat leerkrachten enorme doeners zijn en dat het ‘waarom’ vaak lastig voor hen is. Daar kunnen wij dan in coachen.”

Lees het hele interview

Het interview is op 7 oktober 2015 verschenen in het magazine over de voortgang van Cultuureducatie met kwaliteit in Noord-Brabant.