01

Impuls muziekonderwijs

Meer en beter muziekonderwijs in de klas
 
Scholen kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor meer en beter muziekonderwijs in de klas. Kunstgebouw helpt u graag bij het opstellen van het plan en de uitvoering daarvan.

Op 14 oktober 2015 vond op basisschool De Bavokring in Rotterdam de landelijke kick-off plaats van de Impuls muziekonderwijs. Met deze
subsidieregeling kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie met kwaliteit en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas.

U kunt subsidie aanvragen indien:

  • u structureel muzieklessen op uw school wenst
  • de mensen die voor de klas staan, training krijgen in het geven van muziekonderwijs
  • de verbinding wordt gemaakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs

Bedragen
De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

  • Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
  • Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
  • Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

Van de schoollocatie wordt verwacht dat zij eenzelfde bedrag bijdraagt aan de activiteiten. Hiervan mag een deel (maximaal 60%) ingebracht
worden door inzet van uren van eigen personeel.

Aanvraagperiode

  • 2 november 2015 tot 1 april 2016 (start activiteiten in schooljaar 2016 – 2017)
  • 2 oktober 2016 tot 1 april 2017 (start activiteiten in schooljaar 2017 – 2018)
  • 2 oktober 2017 tot 1 april 2018 (start activiteiten in schooljaar 2018 – 2019)

Bekijk de voorwaarden: waaraan moet een aanvraag voldoen?

Het FCP heeft een inspiratieposter gemaakt die u kan helpen bij het opstellen van een plan voor de subsidieaanvraag. Kunstgebouw stuurt deze poster half november aan alle basisscholen in Zuid-Holland (basisscholen uit Rotterdam en Den Haag kunnen de poster zelf aanvragen). De tips op deze poster zijn gebaseerd op ervaringen van de 15 scholen die vervroegd zijn begonnen met de Impuls muziekonderwijs.

Kunstgebouw helpt u graag bij het opstellen van een plan voor de subsidieaanvraag en bij de uitvoering hiervan. Neem contact op met Ingrid Fijen: 015-2154591, ingrid.fijen@kunstgebouw.nl.