03

Informatiebijeenkomst Impuls Muziekonderwijs

Op 28 oktober 2015 organiseert Plein C in Hoofddorp samen met Kunstgebouw en het Fonds voor Cultuurparticipatie een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs.

De bijeenkomst is bedoeld voor schoolleiders, cultuurcoördinatoren, schoolbesturen en cultuuraanbieders. Het doel is om deelnemers te informeren over de doelen van de regeling, en praktische handvatten te geven bij het indienen van een subsidieaanvraag.

CBS Groen van Prinsterer in Middelharnis (Zuid-Holland) is als vroege starter al aan de slag gegaan met het versterken van het muziekonderwijs op hun school. De directeur zal op 28 oktober de beweegredenen om deel te nemen aan de regeling en het gehonoreerde plan toelichten. Margriet Gersie, directeur van Kunstgebouw, is dagvoorzitter.

locatie: Cultuurgebouw, Hoofddorp
datum: 28 oktober 2015
deelname: gratis
meer informatie over deze bijeenkomst
aanmelden voor deze bijeenkomst(let op: selecteer 28 oktober)

Impuls Muziekonderwijs in het kort

De bedoeling van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnenschoolse en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met één of meerdere partijen met muziekexpertise.
Kunstgebouw kan één van die partijen zijn. Bovendien kunnen scholen een beroep doen op Kunstgebouw voor begeleiding bij het doen van een goede aanvraag. En Kunstgebouw zal een scholingsprogramma ontwikkelen toegesneden op de regeling.
In het schooljaar 2015- 2016 kunnen scholen starten met de voorbereidingen voor hun activiteiten. De uitvoering van de geselecteerde projecten gaat in het schooljaar 2016-2017 van start. De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs is onderdeel van het programma Cultuureducatie met kwaliteitmeer informatie