02

Impact coronavirus op cultuuronderwijs

 
De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. De consequenties zijn nog niet goed te overzien. Noch de duur noch de impact. We weten nu dat alle scholen vanaf vandaag tot en met 6 april dicht zijn.
 
Dit betekent dat alle voorstellingen en gastlessen van onze programma’s Kijk|Kunst en Doe|Kunst in deze periode niet door gaan. Ook de trainingen van de Kunstgebouw|Academie gaan niet door. Dat geldt in ieder geval tot en met 6 april. Wij nemen hierover persoonlijk contact op met alle betreffende scholen, vakdocenten en trainers. In totaal gaat het om 80 voorstellingen, 148 gastlessen en 8 trainingen.
 
De veiligheid en gezondheid van mensen gaat boven alles. Onze medewerkers werken de komende periode zoveel mogelijk thuis, maar we zijn gewoon beschikbaar voor vragen. Mocht je behoefte hebben aan overleg, dan zijn we bereikbaar: 015-2154515 of info@kunstgebouw.nl.
 
Op het moment dat de adviezen van het RIVM veranderen, dan zullen wij ons handelen daarop aanpassen. Voor informatie over het coronavirus in relatie tot het onderwijs verwijzen wij naar de website van het RIVM.
 
Economische consequenties
Met de nieuwste maatregelen rond corona ligt het maatschappelijk verkeer de komende weken grotendeels stil, dat geldt ook voor het culturele leven. Alle sectoren worden geraakt door de coronacrisis. Ook voor de culturele instellingen en makers betekent dit een harde klap, met veel onzekerheid over de gevolgen voor organisaties en individuele spelers in het veld. De Kunstenbond wil dat de overheid voor de cultuursector met speciale maatregelen komt, nu tienduizenden zelfstandige kunstenaars hun inkomen verliezen door annuleringen van theaters, podia en andere zalen. ZZP'ers in de culturele en creatieve sector kunnen hun problemen en gederfde inkomsten melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende
website Kunstenbond
 
Tip voor thuisonderwijs
Scholen en ouders die afwisselend en inspirerend thuisonderwijs willen geven, kunnen gebruik maken van de Digitale Scheurkalender Zuid-Holland. Via eenvoudige kijkopdrachten, filosofische vragen, creatieve verwerkingsopdrachten en filmpjes ontdek je samen kunst en erfgoed uit de omgeving. De site is een samenwerkingsproject van Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland.
www.digitalescheurkalender.com
wachtwoord: zuidholland