03

Per leerling € 15,78 voor cultuureducatie

 
 
Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen basisscholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Afgelopen schooljaar was dat € 15,15. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.
 
Kwaliteit van cultuureducatie verhogen
Dit geld ontvangen schoolbesturen jaarlijks automatisch via de zogenaamde prestatiebox. Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.
 
Verantwoording besteding
Schoolbesturen zijn vrij om zelf te beslissen waaraan zij het geld uit de prestatiebox besteden: aan cultuureducatie, taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en/of professionalisering van leraren en schoolleiders. Ze zijn wel verplicht om in het jaarverslag en in de jaarrekening te vermelden waaraan zij het geld hebben uitgegeven.
 
Tip voor ICC'ers
Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan.