01

Workshops voor deelnemers Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Kosteloos aan te vragen!

Duur: 45 tot 60 minuten per bijeenkomst
Doelgroep: schoolteams
Kosten: geen (voor deelnemers aan Kijk|Kunst en Doe|Kunst)

Scholen die deelnemen aan Kijk|Kunst en/of Doe|Kunst bieden wij workshops aan om nog meer uit deze kunstprogramma's te halen. De workshops zijn kosteloos aan te vragen door schoolteams.

1. Haal alles uit Kijk|Kunst en Doe|Kunst!
Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst kiest de school voor een samenhangend programma voor cultuuronderwijs. Kijk|Kunst laat kinderen kunst ontdekken, met Doe|Kunst gaan kinderen zelf creatief aan de slag. We bekijken in deze workshop hoe de programma’s zijn opgebouwd, welke leerdoelen bereikt worden en hoe u uit de projecten de maximale opbrengst haalt. Bovendien bekijken we hoe de programma’s vanuit de visie van de school optimaal aansluiten bij de leerling en de schoolorganisatie. Op verzoek van de school kunnen we ook aandacht besteden aan het vergroten van draagvlak voor cultuuronderwijs bij het team en/of ouders.

2. Vakoverstijgend werken met Kijk|Kunst en Doe|Kunst
Kijk|Kunst en Doe|Kunst zijn complete programma’s met kant-en-klaar aantrekkelijk educatief materiaal. De lessen en online opdrachten bij Kijk|Kunst en Doe|Kunst zijn lesstofvervangend, maar de school kan deze ook thematisch inzetten. Hoe pakt u dat aan? In deze workshop leert u hoe u Kijk|Kunst en Doe|Kunst inpast in uw lesprogramma door samenhang te zien. U leert verschillende manieren om vakoverstijgend te werken en gaat zelf aan de slag met het educatief materiaal. Met behulp van de Cultuur|Connector leert u hoe Kijk|Kunst en Doe|Kunst aansluiten bij andere vakken, ontwikkeldoelen en thema’s.

Informatie en inschrijven
Edith Janssen
015 – 215 45 30
edith.janssen@kunstgebouw.nl