01

Schilderen met licht

Beeldende kunst in de klas, een project rondom de Gildenramen van Teun Hocks

Discipline: beeldende kunst
Groep: 5 en 6

Nu met gastles!

Kunstenaar Teun Hocks heeft in 2006 drie glas-in-lood ramen gemaakt voor de St. Joriskapel van de Grote Kerk te Dordrecht. Onderwerp zijn de Dordtse gilden. De voorwerpen op de gildenramen verwijzen naar de vele gilden waar de stad zijn rijkdom aan te danken had. In de klas komt een lichtbak met een afbeelding van de drie ramen. Het zijn mooi belichte miniatuurramen. Leerlingen kunnen de ramen lezen als een hedendaags beeldverhaal over een stukje vaderlandse geschiedenis.

Tijdens de gastles bekijken de leerlingen de miniatuurramen met een vakdocent en leren meer te zien. Ze worden zich ervan bewust dat je niet alleen met woorden, maar ook met beelden veel kunt vertellen. De film met Teun Hocks laat het ontwikkelproces van de gildenramen zien en de toepassing van oude en nieuwe technieken. De vakdocent maakt een opzet met leerlingen om zelf een raamwerk te maken. Les 2 en 3 zijn verdiepende lessen die de leerkracht zelf geeft.
De leerlingen maken een groepskunstwerk, waarbij samenwerking en afstemming van groot belang zijn.

Geschilderde ramen belicht.

Dit project kan aansluiten bij: beeldende kunst, gilden, kerkramen, ambachten, beeldverhaal, cultureel erfgoed


Kijk|Kunst is een samenhangend kunstprogramma dat goed past in een doorlopende leerlijn. Iedere school die deelneemt aan Kijk|Kunst heeft met een unieke code toegang tot Kijk|Kunst online. Hier vindt u het rooster, informatie over de projecten en bij veel projecten ook online opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen maken.