Slimme organisatie
 
Kijk|Kunst is een samenwerking tussen Kunstgebouw en de scholen in een gemeente. Wat de school kan regelen, doet de school. Kunstgebouw doet de rest. Dat is slim omgaan met kosten.
 
Lokale werkgroepen
Om een optimale aansluiting bij de leerlingen en leerkrachten te realiseren, zijn er lokale werkgroepen. De werkgroep is een netwerk van deelnemende scholen binnen een gemeente. Daarin is elke school vertegenwoordigd met een leerkracht of directeur. Deze regelt de lokale organisatie van Kijk|Kunst-projecten, ondersteund door de projectleiders van Kunstgebouw. Zo maakt de werkgroep onder meer het rooster van de voorstellingen en regelt de locaties van voorstellingen voor de onderbouw. Ook wordt het hele programma met de werkgroep inhoudelijk besproken en geëvalueerd.
 
Minimum aantal leerlingen
Een werkgroep bestaat uit scholen die in totaal met minimaal 600 leerlingen deelnemen aan Kijk|Kunst. Doen scholen in uw gemeente al mee met Kijk|Kunst? Dan kunt u eenvoudig aansluiten. Heeft uw school minimaal 600 leerlingen? Dan kunt u als zelfstandige school deelnemen aan Kijk|Kunst. Wilt u deelnemen, maar heeft u minder dan 600 leerlingen? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
 
Programma
In juni voorafgaand aan het schooljaar krijgt u de Kijk|Kunst-programmamap. Hierin staat wanneer Kijk|Kunst voor de groepen op uw school gepland is. Bij de map ontvangt u ook een poster met de programmering voor uw school. Een inlogcode geeft u toegang tot Kijk|Kunst online: dkk.kunstgebouw.nl. Naast het bezoekrooster van de voorstellingen en beeldende kunst projecten vindt u hier foto’s en teksten die een indruk geven van wat u met de leerlingen gaat doen en waar het over gaat. Zo kunt u zien hoe het Kijk|Kunst-project aansluit bij de leerlingen en waar samenhang mogelijk is met andere activiteiten en leergebieden.