03

Essay: Wat kunst maken doet

Annemarie Hogervorst, Edith Janssen, Jantine van der Meijden en Karola Pezarro
 
Kunstgebouw maakt twee kunstprogramma’s voor 75.000 basisschoolleerlingen in Zuid-Holland. Over het programma Kijk|Kunst is in 2015 een artikel geschreven en in 2016 een film met professor Erik Scherder opgenomen: Hoe kijken naar kunst werkt. Dit artikel gaat over Doe|Kunst: wat doen leerlingen in deze lessen en waarom? Wat draagt dit bij aan hun ontwikkeling? Kunstgebouw legt in kunstprojecten het accent op drie aspecten: persoonsvorming, het ontwikkelen van creativiteit en het aanleren van meerdere ‘talen’ om je in uit te drukken. Met het theaterproject Ties Valies als concreet voorbeeld nemen we u mee in de keuzes die we maken om een kunstproject inhoud te geven.

Lees artikel (pdf)