02

Alle informatie online

De website Kijk|Kunst en Doe|Kunst online geeft u met een inlogcode toegang tot alle informatie die u voor de lessen bij het betreffende project kunt gebruiken, zoals foto’s, muziekfragmenten, filmpjes en online opdrachten. U vindt daar ook het bezoekrooster en het waarderingsformulier. Dit is het adres van de website dkk.kunstgebouw.nl.

Online opdrachten
Bij de meeste projecten horen online opdrachten. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met deze opdrachten die samenhangen met de klassikale lessen uit de handleiding. Dat geeft u de mogelijkheid om te differentiëren en aan te sluiten bij de individuele interesses van leerlingen. De online opdrachten passen goed in een weektaak.

Voorbeelden van online opdrachten:
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren