03

Smeltkroes

Een fusie betekent samen op weg naar een nieuwe gemeente, maar ook afscheid nemen van de oude gemeenten. Culturele organisaties op het gebied van professionele en amateurkunst zetten een project op waar inwoners van de fuserende gemeenten aan deelnemen. Het project draait om de identiteit van de oude gemeenten en sluit af met een gezamenlijke presentatie van de nieuwe gemeente. Smeltkroes is één van de vijf typen cultuurparticipatieprojecten die Kunstgebouw aanbiedt.


Culturele Zuidplas