02

Licht uit, spot aan

Een verrassende samenwerking levert vaak verrassend goed resultaat! Diverse partners (amateurkunst, gemeenten, winkeliersverenigingen, horeca, onderwijs etc.) binnen een regio zetten een activiteit op die de waarde van amateurkunst in het gebied zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld een amateurkunstfestival. Licht uit, spot aan is één van de vijf typen cultuurparticipatieprojecten die Kunstgebouw aanbiedt.


Amateurkunst gaat de markt op!
Brielle achter de voordeur
Spijkenisse achter de schermen
Vestingcode Hellevoetsluis