17.06.2019
Consultatieronde Curriculum.nu
 
Datum: 17 - 21 juni 2019
Tijd: vanaf 13:00 uur
Locatie: Zwolle, Amsterdam, Eindhoven of Utrecht
Organisatoren: LKCA, FCP en Kunsten'92
 
Wil je met collega’s ervaringen uitwisselen en een laatste advies meegeven over het laatste tussenproduct Curriculum.nu van ontwikkelteam Kunst & Cultuur? Kom dan naar één van de drie regiobijeenkomsten of de landelijke erfgoedbijeenkomst.
 
Alle ontwikkelteams hebben in de laatste tussenproducten de bouwstenen en adviezen uitgewerkt. Ook is de samenhang tussen de verschillende leergebieden weergegeven. De opzet van deze reeks bijeenkomsten is om in kleine groepjes na te gaan wat het betekent om met het product aan de slag te gaan op school of bij een culturele instelling. Centraal staat dus de mogelijke vertaling naar de praktijk.
 
Meer informatie en aanmelden