03

07.11.2018
Conferentie Cultuureducatie met kwaliteit
Het Fonds voor Cultuurparticipatie organiseert op 7 november 2018 in Amersfoort de conferentie Cultuureducatie met kwaliteit met het thema Van vroeg tot later.
 
Cultuureducatie met kwaliteit heeft de afgelopen jaar een steeds vanzelfsprekender karakter gekregen. Een positieve ontwikkeling, naar meer en beter cultuuronderwijs in Nederland. Scholen, culturele instellingen en lokale overheden werken samen aan een toekomst waarin kunst en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn met het onderwijs.
 
Met het goede nieuws van minister van Engelshoven over de verdere samenwerking na 2020 in onze broekzak, wordt tijdens de conferentie Cultuureducatie met kwaliteit vanuit deze sterke basis gekeken naar de kansen die er nog liggen. Voorbij schooltijden, voorbij het PO, voorbij regulier onderwijs en voorbij het huidige curriculum. Zodat ieder kind in het primair onderwijs de basis legt voor later.
 
Meer informatie