03

Begeleiding bij bovenschools cultuurbeleid

vasthouden | visie ontwikkelen
 
Duur: 1 of meer bijeenkomsten van 2 uur
Doelgroep: (cluster)directeuren en schoolbesturen
Kosten: € 600 per bijeenkomst
 
Wat is de kern van cultuuronderwijs? Met collega (cluster)directeuren of schoolbesturen denk je daarover na. Je ontdekt de drie domeinen voor cultuuronderwijs en maakt een inventarisatie van de belangrijkste ingrediënten. Vanuit persoonlijke ervaring en motivatie maak je vervolgens een vertaalslag naar een basis voor een bovenschools gedragen visie. De insteek is dat de eigen invulling per school kan worden ingekleurd.
 
Na deze cursus heb je een basis voor een bovenschoolse strategische visie die prikkelt, inspireert en motiveert.
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02