01

Vakoverstijgend werken voor cultuuraanbieders
workshop | cultuuronderwijs algemeen

Duur: 90 minuten
Doelgroep: cultuuraanbieders
Kosten: € 400

Vakoverstijgend werken is een trend. Leerkrachten zijn op zoek naar samenhang tussen cultuuronderwijs en andere vakken en leergebieden. Er zijn scholen die thematisch willen werken. Hoe helpt u leerkrachten en ICC’ers om uw cultureel aanbod te verbinden met het curriculum op school? Dat leert u tijdens deze workshop.

Inhoud workshop
De bijeenkomst start met een interactieve presentatie over de vraag van scholen naar vakoverstijgend werken en de spanning die dat op kan leveren met cultuuraanbod. Daarna leert u de Cultuur|Connector gebruiken. De verbinding tussen cultuuronderwijs en het curriculum legt u door twee vragen te beantwoorden: Waar sluit ik bij aan? en Hoe pas ik het in? Zo krijgt uw cultuurproject een logische plek binnen de school.

Opbrengst workshop

  • U kunt de dialoog met de school concreet vorm en inhoud geven met de Cultuur|Connector.
  • U kunt uw cultuurproject verbinden met andere vakken, leergebieden en thema’s.
  • U kunt leerkrachten en ICC’ers helpen bij het inpassen van uw cultuurproject in de onderwijspraktijk.
Heb je interesse of vragen?
T 015 215 45 02