01


Cursus Co-teaching voor vakdocenten muziek


Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur + 1 terugkombijeenkomst
Studielast: 14 uur
Doelgroep: gediplomeerde vakdocenten muziek (afgeronde HBO-opleiding)
Kosten: € 6.000 per groep, € 525 per deelnemer

Leerkrachten in het basisonderwijs voelen zich veelal niet bekwaam genoeg om muziekles te geven aan hun groep. Zij hebben daarin echt ondersteuning nodig van u als vakdocent muziek. Met uw muzikale en didactische vaardigheden bent u de sleutelfiguur in het streven om muziekonderwijs met kwaliteit in de basisschool te realiseren.
Als professional in muziekeducatie helpt u leerkrachten in de basisschool om het vak muziek beter te kunnen geven. Een beproefde en effectieve manier om dat te doen is in de vorm van co-teaching in de klas.

Inhoud cursus
Tijdens drie bijeenkomsten worden verschillende vormen van co-teaching besproken en – door middel van rollenspel – geoefend. U leert co-teaching toepassen waarbij u eerst samen met de groepsleerkracht de muziekles geeft en vervolgens wordt uw praktische inbreng steeds kleiner en die van de groepsleerkracht dus steeds groter.
Tijdens de terugkombijeenkomst gaan we de praktijkervaring van de cursisten met elkaar doornemen en bespreken.

Opbrengst opleiding
Na de cursus bent u een vakdocentmuziek die door middel van co-teaching leerkrachten in het primair onderwijs vooruit kunt helpen in het geven van muziekles. U levert een bijdrage aan de kwaliteit van muzieklessen op school doordat u een leerkracht in de basisschool ‘op maat’ schoolt in het geven van muzieklessen.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 3 uur en een terugkombijeenkomst. Tussen de bijeenkomsten is er huiswerk in de vorm van het lezen van informatie en praktijkervaring opdoen, denk daarbij aan één praktijkopdracht per week. Tussen de derde en vierde bijeenkomst gaat u daadwerkelijk met co-teaching aan de slag. De totale studielast is 28 uur, waarvan 12 contacturen en 14 uur zelfwerkzaamheid.
Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap met artikelen, hand-outs van de bijeenkomsten en een lijst met aangeraden literatuur.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl

inhollandac