01

Speel! Zelf werken met drama in je groep
Inspiratiebijeenkomst | drama
 
Duur: 2,5 uur
Doelgroep: leerkrachten en teams primair onderwijs
Materiaal: hand-out met korte inhoud en tips
Kosten: € 475

Inhoud inspiratiebijeenkomst
In deze bijeenkomst worden de verschillende doelen besproken waaraan met drama  kan worden gewerkt. U gaat vooral praktisch aan de slag: al spelend, met en voor elkaar, ervaart u de uitwerking van de belangrijkste dramawerkvormen.  Essentieel voor het geven van een goede dramales: durf als leerkracht zelf mee en voor te spelen. Belangrijke ontdekking: uw eigen spelniveau is daarvoor prima geschikt. Zien spelen doet spelen!  

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
U heeft ervaren hoe het vak drama kan bijdragen aan het ontwikkelen van 21st century skills als creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en sociale en culturele vaardigheden.  
U heeft inzicht in de waarde van het zelf spelen als middel in de dramales.  
U bent op de hoogte van de basisprincipes van het spel.  
U heeft kennis gemaakt met de verschillende dramawerkvormen en de wijze waarop die in de groep kunnen worden geïntroduceerd.
U heeft de handvatten aangereikt gekregen om de fantasie van de leerlingen te prikkelen. 

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl