02

workshop | cultuuronderwijs algemeen
 
Duur: circa 3 uur
Doelgroep: leerkrachten primair onderwijs en cultuuraanbieders
Kosten: € 750
 
De maatschappij verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Hoe kan het onderwijs vorm en inhoud geven aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken? Die competenties en vaardigheden noemen we 21st century skills.
 
Inhoud workshop
In de workshop die hieraan vooraf ging heeft u kennisgemaakt met leerarrangementen: uitdagende betekenisvolle opdrachten waarin de leerling zelfstandige keuzes maakt, binnen de kaders die door de leerkracht worden gesteld. Tijdens deze verdiepingsbijeenkomst leert u een coderingsinstrument toe te passen op verschillende leerarrangementen. Het coderingsinstrument biedt een manier om te beoordelen hoeveel ruimte er voor 21st century skills is. Tijdens de bijeenkomst oefent u met het coderingsinstrument en voorbeelden van leerarrangementen. U brengt zelf ook activiteiten mee die u in de praktijk heeft uitgevoerd of heeft voorbereid. Ook deze activiteiten worden tijdens een werkvorm beoordeeld aan de hand van het instrument. Samen met andere deelnemers werkt u aan een herontwerp van deze activiteiten. Deze verdiepingsworkshop is alleen mogelijk na deelname aan de workshop 21st century skills.
 
Opbrengst workshop
Aan het einde van de bijeenkomst kunnen de deelnemers beoordelen in hoeverre de 21st century skills aan bod komen in hun lessen. Ze weten hoe ze activiteiten in de les hierop kunnen aanpassen. 
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02