01

Opleiding Vakspecialist muziek

 
Duur: 15 bijeenkomsten (van 14:00 - 17:00 uur) in 1 jaar
Studielast: 200 uur (post-hbo)
Doelgroep: leerkrachten
Kosten: € 1.975 (exclusief ca. € 50 literatuur)
Start: woensdag 10 oktober 2018 in Den Haag

U draagt muzische vorming in het basisonderwijs een warm hart toe. U ziet hoe kinderen van kunstonderwijs genieten en u merkt hoeveel de kinderen van uw muzieklessen leren. Toch kost het u moeite om steeds met originele, inspirerende schoolmuziek aan te komen en voelt u de behoefte om uw eigen kennis en vaardigheden in het doceren van muziek, te vergroten. Dan is de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek echt iets voor u!

Doelgroep
De opleiding tot muziekleraar/muziekdocent is bestemd voor muzikaal geïnteresseerde leerkrachten in het basisonderwijs met een pabo-diploma en pabo-studenten in de afstudeerfase, met grote affiniteit voor muziek. U kunt noten lezen en bespeelt zelf een instrument op amateurniveau. Uw collega-cursisten hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn ook werkzaam in het basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Inhoud cursus
Tijdens de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • zingen
 • bewegen
 • muziek vastleggen
 • spelen
 • luisteren
 • muziekeducatie

Tijdens elke bijeenkomst staat één onderwerp centraal.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s. Een bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 • gezamenlijk practicum (vocale training, instrumentale training in samenspel, uitwisseling eigen materialen)
 • pedagogisch didactische uitwisseling
 • theoretische input

Opbrengst cursus
Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • gevarieerde muzieklessen aan de hele basisschool (alle groepen) te geven.
 • heeft u uw visie op muziekonderwijs verscherpt en kunt u het vak muziek goed verantwoorden als vak dat binnen het regulier onderwijs thuis hoort
 • zelf de leerlijnen voor muziek uit te stippelen

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Vakspecialist muziek, ontvangt u een officieel erkend CPION-diploma en wordt u opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door het Lerarenregister voor 200 registeruren. Na afronding van de opleiding en indien u in het bezit bent van een hbo-diploma, kunt u vrijstelling krijgen voor het schakelprogramma van de Open Universiteit voor de opleiding MSc in Management.

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over deze opleiding kunt u terecht bij opleidingscoördinator Marrit Rijkmans: 06 1527 9060 | 088 466 30 30 marrit.rijkmans@inholland.nl
Meer informatie

logo inholland academy