02

Ontdek het vuur voor muziek
Inspiratiebijeenkomst | muziek
 
Duur: 2 uur
Doelgroep: leerkrachten en teams primair onderwijs
Kosten: € 475
 
In de supermarkt, op het station, op straat, overal om ons heen komen we in aanraking met muziek. Hoe zit dat bij u in de klas? Krijgen de kinderen de kans om zich op muzikaal vlak te ontwikkelen? Het vak muziek behelst een breed scala aan competenties die een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Daarom hoort muziek thuis in het basisonderwijs. De leerkracht die een ‘vuurtje’ voor muziek met zich mee draagt, kan dit overdragen aan de leerlingen.
 
Inhoud inspiratiebijeenkomst
De bijeenkomst is onderverdeeld in vijf onderdelen:

  • Creativiteit en componeren
  • Ritme en puls
  • Zingen
  • Vakoverstijgend werken
  • Reflecteren
Opbrengst inspiratiebijeenkomst
Aan het eind van deze bijeenkomst heeft u handvatten en inspiratie verzameld om invulling te geven aan het vak muziek. Hierbij staan de volgende competenties centraal:

  • Muzikaal leiding geven
  • Reflecteren met muzikaal vocabulaire
  • Creatieve ontwikkeling
  • Musiceren
De inspiratiebijeenkomst Ontdek het vuur voor muziek is erkend door het Lerarenregister en levert 2 registeruren op.

registervdleraar

Informatie en inschrijven
 
academie@kunstgebouw.nl