01

Hoe kijken naar kunst werkt
Inspiratiebijeenkomst | cultuuronderwijs algemeen
 
Duur: 45 minuten
Doelgroep: leerkrachten en cultuuraanbieders (zowel in teamverband als voor vertegenwoordigers van scholen/instellingen)
Kosten: € 350

Inhoud inspiratiebijeenkomst
Centraal in deze bijeenkomst staat het essay Met andere ogen, geschreven in het kader van de leergang cultuuronderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gaat over de vraag wat de waarde is van receptieve kunsteducatie in het basisonderwijs. Het publiek wordt op interactieve wijze meegenomen in dit vraagstuk.

Opbrengst inspiratiebijeenkomst
De presentatie past goed in het huidige discours over hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Denk aan het onderwijsadvies Onderwijs 2032 en 21e eeuwse vaardigheden.  De presentatie geeft handvatten voor het nadenken over een visieplan over cultuuronderwijs. Het geeft aanknopingspunten voor de inhoud van educatie of houvast bij het nadenken over welke kunstvormen geschikt zijn voor leerlingen en welke niet.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl