workshop | cultuuronderwijs algemeen
 
Duur: circa 3 uur
Doelgroep: leerkrachten primair onderwijs en cultuuraanbieders
Kosten: € 750
 
De maatschappij verandert in een kennis- en netwerksamenleving. Hoe kan het onderwijs vorm en inhoud geven aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om in deze nieuwe samenleving te kunnen leven, leren en werken? Die competenties en vaardigheden noemen we 21st century skills.
 
Inhoud workshop
De bijeenkomst start met een inspirerende en interactieve presentatie waarin diverse aspecten van de kennissamenleving en 21st century skills worden besproken. U gaat aan de slag met een aantal uitdagende betekenisvolle opdrachten waarin de leerling zelfstandige keuzes maakt, binnen de kaders die de leerkracht stelt. We noemen dat leerarrangementen. In diverse werkvormen en interactiemomenten worden deze beoordeeld en besproken.
 
Opbrengst workshop
Aan het eind van de bijeenkomst hebben deelnemers een beeld over wat 21st century skills zijn en wat de betekenis voor het onderwijs is.

Zin in nog meer inspiratie? We bieden ook een 21st century skills - verdieping aan.
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02