Inspiratiebijeenkomsten cultuuraanbieders


Kunstgebouw heeft voor u inspirerende bijeenkomsten geselecteerd:

21st century skills
21st century skills (verdieping)
Didactiek van een creatieve les
Hoe kijken naar kunst werkt
Kennismaken met Cultuur in de Spiegel
Procesgerichte didactiek
Samen een cultuurvisie bakken
Vakoverstijgend werken voor cultuuraanbieders
Taal en Verbeelding

Informatie en inschrijven

academie@kunstgebouw.nl