03

Nascholing Cultuurdocent Primair Onderwijs

Hoofdmodule

Duur: 6 bijeenkomsten van 2,5 uur
Studielast: 58 uur
Doelgroep: cultuuraanbieders met erkende kunstvakopleiding
Kosten: € 6.300 per groep

Voert u als cultuuraanbieder projecten uit in het onderwijs, of wilt u onderzoeken of dit iets voor u is? Dan merkt u dat u van veel markten thuis moet zijn. Daarom biedt Kunstgebouw een nascholingscursus Cultuurdocent Primair Onderwijs aan. In de cursus ontdekt u waar uw kracht ligt als het gaat om werken in het onderwijs. U leert hoe u aan kunt sluiten bij de vraag van de school, en hoe u vanuit uw eigen discipline en achtergrond een optimale bijdrage levert aan het onderwijs. Tijdens stageperiodes wordt u gecoacht en leert u zaken als lesopbouw en klassenmanagement in de praktijk.

Inhoud cursus
In deze hoofdmodule maakt u kennis met de organisatie van het onderwijs ‘van binnenuit’, vanuit de gedachte dat u met deze achtergrondkennis beter in staat bent om aan te sluiten bij de werkwijze van de school. We gaan in op de plaats van cultuur in het onderwijs en de rol van de ICC’er. U ontwerpt lessen, projecten of lesmaterialen die aansluiten bij de vraag van het onderwijs en de ontwikkelingsfase van de leerlingen. U brengt het geleerde direct in de praktijk tijdens een stage, en krijgt feedback van de cursusgroep en de trainers.

Aan de orde komen:

  • Schooltypen en schoolorganisatie
  • Cultuureducatie in school: tijd, geld en mensen
  • Les opzet en docentvaardigheden
  • Groepsdynamiek en klassenmanagement
  • Hoe sluit je aan bij de wens van de school en de aanpak van de leerkracht?
  • Stage en intervisie

Opbrengst cursus
Na afloop hebt u praktijkervaring opgedaan in het onderwijs, bent u in staat om lessen te ontwerpen die aansluiten bij de vraag van de school.  

Verdiepingsmodule Vakdiscipline
Culturele instellingen, coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit kunnen ook bij Kunstgebouw terecht voor een verdiepingsmodule vakdiscipline.

Instapmodule Muziek
Culturele instellingen, coördinatoren en penvoerders Cultuureducatie met kwaliteit die deze hoofdmodule willen aanbieden aan instrumentalisten, dienen eerst de instapmodule muziek in te kopen bij Kunstgebouw.

Informatie en inschrijven
academie@kunstgebouw.nl

cultuurdocentpo

Bewaren

Bewaren

Bewaren