01

De Cultuur Loper

vasthouden | visie ontwikkelen
 
Duur: 8 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan 3 met het hele team
Studielast: afhankelijk van de ambities van de school
Doelgroep: basisscholen
Kosten: circa € 5.000 per school
 
De Cultuur Loper is een instrument waarmee jouw school in 8 stappen cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum geeft die aansluit bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. Je ontwikkelt een eigen visie op cultuuronderwijs en maakt keuzes die daarbij passen. Zo worden jouw leerlingen optimaal gestimuleerd in hun culturele ontwikkeling. Jouw school wordt hierin begeleid door een intermediair van Kunstgebouw.
 
Stap 1 - Intake
Waar staan we nu met ons cultuuronderwijs? Wat kan De Cultuur Loper betekenen?
 
Stap 2 en 3 - Assessment en ambitiegesprek
Hoe kunnen wij ons huidige cultuuronderwijs typeren? Wat willen wij de leerlingen na 8 jaar cultuuronderwijs meegeven?
 
Stap 4 - Teambijeenkomst(en)
Onderschrijft het team de geformuleerde ambities? Welke keuzes wil het team maken?
 
Stap 5 - Scholingsactiviteiten
Wat willen we zelf leren? Kijk voor inspiratie eens naar onze workshops [link].
 
Stap 6 - Meerjarenvisie
Hoe concretiseren wij de ambities op basis van de competenties?
 
Stap 7 - Lijn aanbrengen
Waaruit bestaat ons activiteitenprogramma?
 
Stap 8 - Activiteitenoverzicht
Wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder?
 
Kommagesprek
Je reflecteert op het traject tot nu toe en blikt vooruit op wat er nog ligt ten aanzien van de ambities voor cultuureducatie. Zijn we nog met de juiste dingen bezig? Wat is er gerealiseerd van de ambities? Wat willen we nog realiseren?
 
 
Heb je interesse of vragen?
E academie@kunstgebouw.nl
T 015 215 45 02
 
Meer aanbod voor visie ontwikkeling
Begeleiding bij bovenschools cultuurbeleid
Methode beeldende vorming kiezen en invoeren
Methode muziek kiezen en invoeren
 
De Cultuur Loper is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant. Kunstgebouw heeft het gebruiksrecht voor de provincie Zuid-Holland.