Hoe gaan wij om met de coronamaatregelen?

Na twee seizoenen waarin veel voorstellingen en gastlessen verplaatst moesten worden, digitaal werden aangeboden, of soms zelfs niet door konden gaan, houden we ook in schooljaar 2021-2022 rekening met corona.

Gastlessen Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Wanneer er beperkende maatregelen zijn, kunnen scholen kiezen voor een fysieke of digitale gastles. Bij een digitale les heeft de klas live verbinding met de vakdocent. De vakdocent laat korte instructievideo’s zien en reageert rechtstreeks op vragen van de leerlingen en de leerkracht.

Voorstellingen Kijk|Kunst

Bij alle voorstellingen die in het najaar zijn gepland, werken we met kleinere groepen leerlingen. Dat geldt zowel voor de voorstellingen die op school spelen, als voor de voorstellingen die in het theater plaatsvinden.

Mocht het nodig zijn dan kan een klas de voorstelling, of een speciaal gemaakte variant, online bekijken. De digitale alternatieven beginnen veelal met een enthousiasmerend introductiefilmpje van het gezelschap. Ook krijgen de leerlingen via filmpjes leuke opdrachten bij de online voorstelling die ze met elkaar bekijken. Op deze manier is het digitale alternatief een volwaardig lespakket.

Aanbod voor thuisonderwijs

Mocht je met jouw klas onverhoopt in quarantaine moeten, dan bieden we je graag leuke en creatieve lessuggesties aan voor thuisonderwijs. Want juist nu kan creativiteit troost en plezier geven. Tips voor creatief thuisonderwijs

Vragen? Of behoefte aan overleg? We zijn bereikbaar via 015 215 4515 of info@kunstgebouw.nl.