Vol van lezen, specialist jeugdliteratuur

Via een kinderboek aansluiten bij de leerinhoud
  • Post-hbo opleidingen
  • Kunst meemaken
  • Verankeren
  • Visie ontwikkelen
  • Duur: 10 bijeenkomsten van 3 uur en 1 bijeenkomst van 4 uur
  • Doelgroep: Leerkrachten
  • Studielast: 104 uur
  • Kosten: € 1.650 (incl. studiemap en boekenpakket)
  • Start: bekijk de actuele data op Inholland Academy

Kinderboeken zorgen voor leesplezier. Leesplezier is de voorwaarde voor leesbeleving en leesinteresse. In de post-hbo opleiding Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs wordt lezen gezien als een totaalbeleving die meer is en meer vraagt dan een technische benadering. Je leert kinderboeken te gebruiken om samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van de basisschool. Als specialist jeugdliteratuur basisonderwijs kun je beoordelen hoe er vanuit een boek functioneel en effectief aansluiting kan worden gemaakt bij leerinhouden en vaardigheden in het basisonderwijs.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Specialist jeugdliteratuur in het PO bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en een slotbijeenkomst waarin het meesterstuk gepresenteerd wordt. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid met een aantal specifieke opdrachten. Daarnaast ga je na een bijeenkomst regelmatig aan de slag met verdiepings- en toepassingsopdrachten.

Les 1: Basis van onderwijs, visie op lezen en leesbevordering
Les 2: Leesbevordering en literatuureducatie
Les 3: Leesbevordering en taalverwerving
Les 4: Van lezen naar (creatief) schrijven
Les 5: Leesbeleving en technisch leren lezen
Les 6: Leesbeleving en begrijpend/studerend lezen
Les 7: Fictie en verhalende non-fictie in relatie tot zaakvakken
Les 8: Fictie in relatie tot kunst- en cultuureducatie
Les 9: Leesbeleving in het perspectief van de ‘21st century skills’
Les 10: Jeugdliteratuur (beter) implementeren op school- en klasniveau
Les 11: Presentatie van het meesterstuk

Na het volgen van de opleiding heb je jezelf ontwikkeld tot specialist jeugdliteratuur in het PO. Je ontvangt een post-hbo certificaat Specialist jeugdliteratuur PO van Inholland Academy.

Meer informatie

Opleidingspagina van Inholland Academy